מהם הסיכויים לזכות בתביעה לפינוי מושכר?

בשנים האחרונות, עם פריחתו של שוק הנדל"ן בישראל, אנשים רבים בוחרים להשקיע את מיטב כספם ולרכוש נכס להשקעה, אותו ישכירו תמורת דמי שכירות נאים, כמקור הכנסה משני או עיקרי. ואכן, תחום השכרות הדירות בארץ הוא מקיף ומשגשג, כאשר השכרת דירה מהווה דרך יעילה ובטוחה להרוויח תשואה יפה. 

עם זאת, לעתים נדרשים המשכירים להתמודד עם סיטואציה מאוד מטרידה ולא נעימה, לפיה השוכר שמתגורר בנכס, מפר את חובותיו המעוגנות בחוזה השכירות ומפסיק לשלם את שכר הדירה, אינו משלם את החשבונות, אינו מוכן לפנות את הדירה בסיום תקופת השכירות, מפריע למנוחת השכנים, מזניח וגורם נזקים לדירה וכדומה.

במקרים אלה, עולה תחושת התסכול וחוסר האונים של המשכיר, אשר הפקיד בידי השוכר נכס כה חשוב עבורו ויקר מאוד מבחינה כספית והוא לא מקבל את השכירות החודשית בגינו. מעבר לכך, פעמים רבות נדרש בעל הדירה אף לשלם את החשבונות השוטפים בגין אחזקת הדירה, ביניהם מים, ועד בית, ארנונה וחשמל, במקום השוכר הבעייתי שאינו ממלא אחר התחייבויותיו. 

אם בעבר, ניצב ציבור המשכירים מול שוקת שבורה והיה עליהם לנהל הליך משפטי מתיש ומסורבל במשך מספר שנים עד לקבלת סעד חוקי לפתרון הסיטואציה המורכבת, כיום יש פתרון משפטי, מהיר ויעיל למצבים אלה. זאת, בעקבות תיקון חקיקה חשוב, שהוכנס בתקנות סדר הדין האזרחי בשנת 2008, המאפשר להגיש תביעה לפינוי מושכר. הסיכויים לזכות בתביעה לפינוי מושכר הם גבוהים, בפרט כאשר פונים בהקדם לקבלת סיוע משפטי וליווי צמוד של עו"ד מקצועי ומנוסה בתחום. 

מהי תביעה לפינוי מושכר?

תיקון מספר 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשס"ט – 2008 הוסיף את פרק ט"ז4 שכותרתו "תביעה לפינוי מושכר". לפי הוראות החוק, בעל הדירה רשאי להגיש לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא הנכס, תביעה לפינוי מושכר. זאת, עקב ביצוע הפרות יסודיות של חוזה השכירות, כגון אי עמידה בדמי השכירות, אי תשלום חשבונות וכדומה וכן בתנאי שלא חל על הנכס חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב –197. 

בכתב התביעה יש לציין ולפרט את כל הטיעונים של בעל הדירה (התובע) ולצרף לו תצהיר עדות ראשית שלו וכן תצהירי עדו של עדים מטעמו, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות ומסמכים רלבנטיים שברשותו, ביניהם חוזה השכירות, נסח טאבו ועוד. לשוכר (הנתבע) עומדים 30 ימים כדי להגיש כתב הגנה מטעמו בצירוף תצהירים, מסמכים משפטיים ועובדתיים וכל דבר אחר שיכול לתמוך בטיעוניו. ככלל, על פי הוראות התקנות, דיון בתיק צריך להתקיים תוך 30 ימים מהתאריך האחרון להגשת כתב הגנה, למעט עיכובים הקורים לעתים בשל לוח הזמנים של הערכאה המשפטית. דיון ההוכחות מתנהל ביום אחד ופסק הדין של בית המשפט ניתן בסיומו או לאחר 14 ימים בלבד. כלומר, המדובר בהליך מזורז ויעיל, המגדיל משמעותית את סיכויי המשכיר לפנות מהר, ביעילות ובאמצעים חוקיים את השוכר ובכך גם למזער משמעותית את הנזקים המצטברים שנגרמים לו במהלך התקופה.

כך תגדילו את הסיכויים לזכות בתביעה לפינוי מושכר

הליך משפטי לפינוי מושכר כולל שני שלבים, אותם חשוב לבצע בצורה מקצועית, דווקנית ויסודית, תוך הקפדה יתרה על לוחות הזמנים. כך, השלב ההתחלתי הינו הגשת תביעה לפינוי מושכר לערכאה הרלבנטית וקבלת פסק דין המורה על פינויו של השוכר. אולם, במידה שהשוכר לא מקיים את הוראות פסק הדין במועדים הקבועים בו, רשאי המשכיר לפתוח נגדו תיק במערכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק הדין. המדובר בהליך מורכב, המצריך בקיאות מעמיקה בהוראות החקיקה והלכות הפסיקה ונקיטה של כל הפעולות הנדרשות בזמן המדויק. כמו כן, לבית המשפט ישנו שיקול דעת מלא להורות על העברת התיק לסדר דין רגיל, במידה והוא סבור כי אינו מתאים למסלול המזורז של תביעה לפינוי מושכר. חשוב להדגיש, כי המשכיר נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית ומיוחדת, בה לזמן יש חשיבות עצומה ועם כל יום שחולף, נגרמים לו עוד ועוד נזקים כספיים ונזקים אחרים בנכס שאינם הפיכים. 

לכן, אחת הדרכים המומלצות והנכונות ביותר על מנת להגדיל את הסיכויים לזכות בתביעה במהירות, חשוב היא לקבל שירות משפטי מעורך דין מקצועי, אמין ובעל ניסיון עשיר בטיפול במקרים אלה. בצורה זו, 

לכן, אחת הדרכים המומלצות והנכונות ביותר על מנת להגדיל את הסיכויים לזכות בתביעה במהירות, חשוב היא לקבל שירות משפטי מעורך דין מקצועי, אמין ובעל ניסיון עשיר בטיפול במקרים אלה. בצורה זו, 

הגשת תביעה כספית נפרדת  

חשוב לציין, כי זכייה בתביעה לפינוי מושכר מוגבלת רק לסעד של פינוי השוכר ואינה כוללת סעדים כספיים כלשהם. אולם, המשכיר רשאי לתבוע את השוכר בהליך משפטי נפרד, בסדר דין רגיל, ללא צורך באישור הערכאה המשפטית הדנה בתיק. במסגרת התביעה הנזיקית, יכול בעל הדירה לתבוע את הפיצויים בגין דמי שכירות שלא קיבל מהשוכר, חשבונות שוטפים שלא שולמו על ידו, תיקונים בדירה ונזקים אחרים שנגרמו לו עקב אי פינוי הנכס. על מנת שלא לבזבז זמן יקר ולהגדיל את סיכויי הזכייה, מומלץ לפנות לעורך דין בקיא ומיומן בתחום, שיפצל את הסעדים העומדים לרשות המשכיר ויגיש במקביל את שתי התביעות בנפרד לערכאות המשפטיות המתאימות. 

ייעול וזירוז הליכי הוצאה לפועל

ישנם לא מעט מקרים לפיהם למרות שניתן צו המורה על פינוי השוכר מהנכס, הוא לא מקיים את החלטת בית המשפט, מתחמק ומערים קשיים נוספים על המשכיר. לכן, נדרש בעל הדירה לפנות אל מערכת ההוצאה לפועל ולבקש את אכיפת פסק הדין. מבחינת המחוקק, המטרה המרכזית היא לתת בידי ציבור השוכרים פתרון יעיל ומהיר למצוקתם. לכן, גם במקרה זה קוצרו המועדים ונקבע כי באפשרות המשכיר להגיש את פסק הדין שניתן במסגרת תביעה לפינוי מושכר, תוך 15 ימים בלבד מקבלתו ולא כפי שנהוג במקרים אחרים, בתוך 30 ימים ממועד ההמצאה כדין לידי המשכיר. גם בשלב זה, על מנת להגדיל את הסיכויים לזכות בתביעה לפינוי שוכר ולהשלים את ביצוע פסק הדין, יש להסתייע בשירותים משפטיים של עורך מקצועי ומנוסה.

דגשים חשובים

כתב תביעה לפינוי מושכר, מומלץ להגיש באמצעות עורך דין מומחה בטיפול בנושא, כמה שיותר קרוב לזמן שבו הגיע בעל הדירה למסקנה כי השוכר אינו מתכוון לתקן את ההפרות שביצע, למרות שקיבל בעניין מכתב רשמי מפורט. לא מומלץ להסתמך על הבטחות שווא שניתנות בשלב זה על ידי השוכר אלא לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ולפתוח בהליך משפטי מהיר ויעיל. זאת, מהסיבה שככל שהעניין יימשך, המשכיר סופג עוד ועוד נזקים כלכליים. לכן, האינטרס הישיר והדחוף של המשכיר הוא לזכות כמה שיותר מהר בתביעה לפינוי מושכר, לפנות את השוכר מיד מהדירה ולהצליח למזער את הנזקים במידה רבה.

חשוב לזכור, כי על פי הלכות הפסיקה, המשכיר אינו רשאי לעשות דין עצמי עם השוכר ולנקוט בפעולות כגון ניתוק זרם המים, הפסקת זרם החשמל או החלפת מנעולים בדירה, שכן יש בכך כדי להעמיד אותו בפני תביעה נזיקית.

במידה ונקלעתם לסיטואציה הבעייתית של פינוי שוכר בעייתי, אל תהססו ופנו מיד לקבלת שירותים משפטיים של עורך דין מומחה ובעל ניסיון מוכח בטיפול בתביעות לפינוי מושכר. בצורה זו, תוכלו להגדיל את הסיכויים להשיב את הדירה לרשותכם בקלות ובמהירות, בדרכים חוקיות, ולצמצם את הנזקים הכרוכים בכך. 

סגירת תפריט
אתר פינוי מושכר

לייעוץ משפטי ללא התחייבות השאר פרטים