עלות פינוי שוכר

אין ספק שהליך של פינוי שוכר מנכס או דירה עשוי להיות לא נעים ולרוב, בעלי נכסי עושים כל שלאל ידם על מנת שלא להגיע למצב בו יידרשו להגיש תביעה לפינוי מושכר נגד הדייר שלהם.

יחד עם זאת, לעיתים אין ברירה ואין מנוס אלא להגיש תביעת פינוי.

כמו בכל הליך משפטי, לתביעת פינוי מושכר עשויות להיות עלויות.

עלות פינוי שוכר נחשבת לזולה יחסית בהשוואה להליכים אחרים הואיל והליך זה מתנהל בסדר דין מהיר ועל כן, הדבר בא לידי ביטוי בעלויות ניהול ההליך.

מרכיבי העלות של תביעה לפינוי כוללים עלויות של עורך הדין שמלוווה את הליך וכן עלויות של נותני שירותים שונים ותשלומי אגרות.

לשלב בו השוכר מפנה את הנכס ישנה משמעות קריטית בכל הנוגע לעלות של פינוי השוכר.

ניתן לומר ששלב ראשון של העלויות הינו במידה והשוכר מפנה את הנכס לאחר קבלת פסק דין לפני הליך בהוצאה לפועל.

השלב השני הינו השלב של פינוי שוכר בהוצאה לפועל החל מקבלת פסק הדין וצו הפינוי  ועד לפינויו הסופי מהנכס.

חשוב להדגיש, סטטית, רוב הפינויים מסתיימים לאחר קבלת פסק דין ולפני הליך בהוצאה לפועל ועל כן, ככל הנראה החלק השני של העלויות ייחסך מכם.

בטרם נמשיך לפירוט העלויות השונות בתביעה לפינוי מושכר ומחירי נותני השירותים השונים, נאמר כעת את אשר נרחיב בהמשך:

על אף העלויות השונות לפינוי של שוכר, אנו ממליצים שלא לנסות לחסוך עלויות אלו ולפעול עצמאית לפינוי השוכר בבית המשפט ובהוצאה לפועל, ועל כך נרחיב בהמשך מאמר זה.

עלות פינוי שוכר עד לקבלת פסק דין וצו פינוי

כפי שצוין לעיל, עלות פינוי השוכר מתחלקת לשני שלבים, השלב הראשוני הינו עד לקבלת פסק הדין והשלב השני במידה ונדרש לפנות השוכר בהוצאה לפועל.

עלות ייצוג של עורך דין בתביעה לפינוי מושכר

כמו כל שירות, עלותו של עורך דין לניהול הליכים משפטיים משתנה בהתאם לסוג השירות והיקפו.

כאמור, הליך של תביעה לפינוי מושכר מתנהל בסדר דין מהיר במיוחד בהשוואה להליכים משפטיים אחרים – מה שמשפיע (לטובה) על המחיר של ייצוג משפטי לפינוי שוכר ועל עלויות הליווי של עו"ד בתהליך.

עלות של עורך דין לפינוי שוכר משתנה בהתאם לפרמטרים מסוימים כגון: סוג הנכס אותו אנו תובעים לפנות (לרוב ישנו הבדל בין נכס מסחרי לדירת מגורים), מיקום הנכס, אופי הדיירים, ניסיונו של עורך הדין, וכן על זה הדרך.

רוב עורכי הדין מתמחרים את הליווי בפינוי השוכר בסכום גלובלי עד למתן פס"ד, ומיעוטם לפי שלבי ההליך.

עלותו של עורך הדין עשויה להתחיל בכמה אלפי שקלים בודדים ולהגיע גם לסכומים משמעותיים בני חמש ספרות בהתאם לפרמטרים שצוינו לעיל ולפרמטרים נוספים.

מחיר של אגרת בית משפט בתביעה לפינוי מושכר

לשם הגשת תביעה לפינוי מושכר יש לשלם אגרה.

גובה האגרה של תביעה לפינוי מושכר נכון לכתיבת מאמר זה הינו בסך של 729 ₪, סכום שמתעדכן אחת לתקופה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.

עלותה של האגרה בתביעה לפינוי מושכר אחידה וזאת להבדיל מתביעות כספיות בהן גובה האגרה משתנה בהתאם לסכום התביעה.

בנוסף, מלוא אגרת בית משפט בתביעה לפינוי מושכר משולמת עם הגשת התיק, להבדיל מתביעות כספיות שבהן מחצית האגרה משולמת עם הגשת התביעה ומחצית שניה טרם דיון ההוכחות.

 מחיר של שירותים נוספים בתביעה לפינוי מושכר עד לקבלת פסק הדין

מלבד שכר טרחת עורך דין לפינוי מושכר ואגרת בית משפט, עשויות לחול עלויות נוספות במהלך ההליך המשפטי עד לקבלת פסק דין.

עלות של שליח משפטי מטעם התובע

עלות נוספת אותה יש לקחת בחשבון הינה עלות של שליחויות משפטיות להמצאת כתב התביעה.

מחיר של שליחות משפטית באמצעות שליח מטעם התובע משתנה בהתאם לאזור אליו אמור השליח להגיע.

עלות זו מתחילה מסכום של כמאה ₪ בתוספת מע"מ ועשויה לטפס למאות שקלים לשליחות למקומות מרוחקים.

לרוב, נדרשת שליחות אחת כזו.

ישנם שופטים הדורשים מהתובע שימציא לנתבע החלטות נוספות בתיק ולא רק את כתב התביעה ובמקרים כאלו יש לקחת בחשבון מספר שליחויות.

עלות של שכר עדים

לעיתים, התובע מעוניין להעיד עד מטעמו או לזמן גורם מסוים למתן עדות.

עד שמגיע להעיד "מבזבז" מזמנו לשם כך ועל כן, במידה ומזמנים עדים, יש לשלם שכר עדים או כפי שנהוג לומר – שכר בטלה.

שכר הבטלה אותו משלמים לעדים מוסדר בתקנה 187א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 והוא משתנה בהתאם לפרמטרים מסוימים כאשר סכומו מתחיל מסך של 112 ₪ להתייצבות של עד 4 שעות.

סכום לא גבוה במיוחד שכמובן לא אמור להוות שיקול אם לזמן עד שעדותו דרושה.

עלות תמלול הקלטות של שיחות והודעות קוליות

ישנם מקרים בהם התובע מעוניין לצרף את תוכנה של שיחה מוקלטת או הודעה קולית שיש בהן כדי לבסס את טענותיו.

ניתן לעשות זאת באמצעות צירוף תמלול של אותן השיחות וההודעות או באמצעות דיסק או קי עליו תאוחסנה השיחות ולהמציאו לבית המשפט (ולנתבע כמובן).

עלות תמלול של שיחות והודעות משתנה בהתאם לאורך ההקלטות ובכל מקרה, מדובר בסכומים שאינם משמעותיים.

כלל העלויות האמורות לעיל הינן העלות פינוי שוכר שעל התובע לקחת בחשבון עד לקבלת פסק דין.

כמובן שעשויות להיות מקרים שחלקן של העלויות כלל לא יידרש כגון שכר בטלה לעדים ועלויות תמלול.

עלות פינוי שוכר בהוצאה לפועל

כאמור, רוב ההליכים לפינוי מושכר מסתיימים לאחר מתן פסק דין וצו פינוי.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם הנתבעים לא מעוניינים לכבד את פסק הדין ועל כן, את צו הפינוי יש לממש בהוצאה לפועל.

באופן טבעי, הליכים נוספים מוסיפים עלויות נוספות ומייקרים ביחס ישיר את העלות לפינוי שוכר.

עלות שכר טרחת עורך הדין בהוצאה לפינוי שוכר בהוצאה לפועל

רוב משרדי עורכי הדין אינם מתמחרים את ליווי בעל הדירה בהוצאה לפועל יחד עם הליווי בהליך בבית המשפט מכוון שכפי שציינו, רוב התובעים אינם נדרשים להליכים בהוצאה לפועל ואין סיבה לתמחרם מראש.

ועל כן, במידה ונדרש לנהל את הליך הפינוי בהוצאה לפועל, יש להוסיף את עלותו של עורך הדין לליווי בערכאה זו.

מחיר הליווי של עורך דין בהוצאה לפועל משתנה בהתאם לסוג הנכס (ואופן תמחורו של עוה"ד כמובן) ועלות זו הינה לרוב בסכום של כמה אלפי שקלים.

עלות הליווי תכלול בדרך כלל את פתיחת תיק ההוצאה לפועל, התנהלות מול קבלני ההוצאה לפועל שיפורטו בהמשך, הגשת בקשות ותגובות בתיק וייעוץ עד לקבלת מפתח הנכס לאחר החלפת צילינדר.

עלות של אגרת פתיחת תיק בהוצאה לפועל

עלות נוספת בהליך בהוצאה לפועל הינה אגרת ההוצאה לפועל.

נכון לכתיבת מאמר זה, סכום האגרה הינו 203 ₪, זכום שגם הוא משתנה ומתעדכן מעת לעת.

בכום האגרה משולם עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

עלות של קבלן הוצאה לפועל

קבלן ההוצאה לפועל הינו נותן השירותים המשמעותי ביותר בהליך הפינוי בהוצאה לפועל.

עלותו של קבלן ההוצאה לפועל מתחלקת לרוב לשני שלבים.

שלב ראשון – פינוי ברצון בהוצאה לפעול

בשלב זה, מגיע קבלן ההוצאה לפועל עם האזהרה שהונפקה על ידי ההוצאה לפועל, אל הנתבע, ומנסה לגרום לו לפנות את הנכס ברצון טרם שלב הפינוי בכוח.

חלקם הגדול של הנתבעים שכבר מגיע להוצאה לפעול, מפנה את הנכס בשלב זה.

עלותו של שלב הפינוי ברצון באמצעות קבלן ההוצאה לפועל הינה בסך של כ2500-3000 ₪ בתוספת מע"מ.

עלות זו עשויה להשתנות בהתאם למיקום הנכס וזהותו של הנתבע.

שלב שני – פינוי בכוח בהוצאה לפועל

ככל ולפנינו שוכר עקשן וסרבן שעדיין מתבצר בעמדתו, לא נותרה כל ברירה כי אם להגיע לשלב הפינוי בכוח של קבלן ההוצאה לפועל.

בשלב, מגיע קבלן ההוצאה לפועל יחד עם מובילים ומשאית, כשהם מלווים בשוטרים בשכר מטעם משטרת ישראל, ומפנים בכוח את השוכר ואת תכולתו מהנכס.

עלותו של שלב הפינוי בכוח נעה לרוב בטווח של 3,000-4,000 ₪ בתוספת מע"מ כשהיא כוללת את המובילים והמשאית.

עלות זו ומחיר פינוי הנכס באמצעות קבלן ההוצאה לפועל עשוי להשתנות ולהתעדכן כלפי מעלה ככל והנכס ממוקם באזור מרוחק או במקרים בהם מדובר בנכס או בדירה גדולים שאז יש צורך ביותר ממשאית אחת.

מחיר של שוטרים בשכר לפינוי בהוצאה לפועל

כפי שציינו, את שלב הפינוי בכוח מלווים שוטרים בשכר ממשטרת ישראל.

מי שמשלם את שכרם של שוטרים אלו הינו התובע/בעל הנכס (ניחשתם נכון).

עלותו של שוטר בשכר הינה כ-120-140 ₪ לשעה.

לרוב, את הפינוי בכוח ילוו 2 שוטרים בשכר והפינוי לא יארך למעלה ממספר שעות בודדות ועל כן שכרם מגיע לכמה מאות שקלים.

במקרי קיצון ובפינויים מורכבים, מפקד התחנה עשוי לדרוש ליווי של יותר מ-2 שוטרים, מה שעשוי לייקר עלות הליווי של השוטרים בשכר.

עלות אחסנת תכולת השוכר בפינוי בכוח

במקרים קיצוניים במיוחד שכמעט ואינם קורים בפרקטיקה, ישנם מצבים בהם אין לשוכר לאן לפנות את חפציו ועל כן נדרש לפנות את תכולת דירתו לאחסנה.

את עלות אחסון חפציו משלם התובע (שוב ניחשתם נכון).

תקופת האחסון הינה כחודש ולאחר מכן במידה והיא לא נדרשת מבקשים את השמדתה.

עלות אחסנת חפציו של השוכר זולה יחסית והינה בהתאם לנפח התכולה (סך של כמה מאות שקלים לרוב).

האם כדאי לי לנסות לבצע את פינוי השוכר בעצמי ללא עורך דין?

שאלה זו הינה שאלה שאנו נשאלים לא מעט.

כפי שהתבאר, לפינוי שוכר ישנן עלויות שעשויות להיות לא מבוטלות ככל ומקדמים בשלבי ההליך.

יחד עם זאת, התשלום לעורך הדין לפינוי השוכר הינו חלק ממכלול העלויות.

ישנה חשיבות גדולה במיוחד לפינוי השוכר באמצעות עורך דין מומחה לפינוי שוכרים.

תביעה לפינוי מושכר הינה תביעה שלה סדרי דין שונים ומיוחדים והתנהלות לא נכונה עשויה לעכב את הליכי הפינוי באופן משמעותי במקרה הטוב ולהסב לנזקים במקרה הפחות טוב.

עורך דין העוסק תדיר בפינוי שוכרים חשוב מאין כמוהו על מנת לנהל את ההליך כדבעי ולפנות את השוכרים במהירות המקסימאלית תוך הפחתת עלויות עד כמה שניתן.

פסיקת שכר טרחת עורך דין לפינוי שוכר

יתרה מזאת, התנהלות עצמאית בפינוי השוכר מסיבה חסכון כספי דווקא לשוכר בזמן שבעל הדירה נאלץ לעבוד בתחום שאינו מבין הואיל וממלא בית המשפט פוסק את שכרו של עורך הדין ואת ההוצאות אותן נדרש בעל הדירה להוציא בהליך (אגרות ושליחויות).

סעיף 3.א. לתוספת שבכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) קובע כי שכרו של עורך הדין בתביעה לפינוי מושכר או סילוק יד יעמוד על סך של 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,957 ₪ (סכום שגם הוא מתעדכן אחת לתקופה).

חשוב לציין כי בתי המשפט לרוב אינם פוסקים שכר טרחה בגובה 2% מערך הכנס, אך הם כן פוסקים סכומי שכר טרחה שמתחילים מסכום של כ-6,000 ₪ ומעלה ויכולים להגיע לפסיקות שכר טרחה של 5 ספרות.

לסיכום:

ישנן עלויות שונות בהליך של פינוי שוכר.

סכום העלויות משתנה בהתאם לנסיבות מסוימות ועל פי שלב הפינוי בו מפנה השוכר את הנכס בסופו של דבר – עלויות שבית המשפט ער להן ופוסק שכר טרחה והוצאות בגין הליך זה.

ישנה חשיבות עצומה לליווי של עורך דין המתמחה בפינוי שוכרים בהליך הפינוי וזאת כדי לסיים את פינוי השוכר במהירות וביעילות.

למשרדנו ידע וניסיון רב בפינוי שוכרים, ניסיון וידע המשרתים את בעלי הנכסים בפינוי מהיר ויעיל עד להשבה חזרה של החזקה בדירתם.

לייעוץ פרטני ולליווי בהליך של פינוי שוכר, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ישיר בטלפון מספר 072-3322233

למידע נוסף השאירו פרטים

נגישות
אתר פינוי מושכר

לייעוץ משפטי ללא התחייבות השאר פרטים