פינוי מושכר

שוכר שלא משלם לכם את דמי השכירות, שהפר התחייבויות חוזיות ואף מסרב לפנות את הנכס, עשוי למצוא עצמו מתמודד עם תביעת פינוי מושכר שתמצה עמו את ההליכים. מאמר זה ישמש אתכם כמדריך להגשת התביעה – עם סדר הפעולות המלא משלב איתור עילת התביעה ועד להשלמת הפינוי בפועל:

מתי אפשר להגיש תביעה לפינוי מושכר?

הגשת תביעה לפינוי מושכר תתרחש בדרך כלל באחד משני מצבים:

  1. כאשר חלה הפרה יסודית בחוזה השכירות שמקימה עילה לפינוי השוכר, למשל העדר תשלום דמי שכירות, השחתה או גרימת נזק לנכס או שימוש לא חוקי בדירה.
  2. כאשר תקופת השכירות נסתיימה זה מכבר אך השוכר מסרב לפנות את הנכס וזאת על אף שידוע לו כי השכרתו הסתיימה וכבר נתקבלה התראה על כך מבעל הנכס שחלפו ממנה 90 ימים.

קיימות עילות נוספות שעשויות להצטבר לכדי תביעת פינוי מושכר וביניהן אי תשלום לוועד הבית, גרימת מטרד או הפרעה לשכנים, היעדר תשלום ההוצאות השוטפות של הנכס ועוד.

חשוב שתדעו:

כלל הנסיבות שבגינן אפשר להגיש תביעת פינוי מוכרחות להיות נסיבות מתמשכות – כלומר כאלה שמתרחשות באופן עקבי או מצטבר שגורם לעוד נזקים, מטרד והפסדים כלכליים ושמקורן לא במעידה חד פעמית מצד השוכר. יחד עם זאת, יש לא מעט בעלי דירות שיזהו "נורה אדומה" כבר עם העדר תשלום השכירות הראשונה או תלונת השכנים וששואפים לחתור לטיפול כמה שיותר מהיר בבעיה. במקרה כזה ייתכן שיהיה אפשר להביא לעזיבת הדייר במהירות בעזרת אמצעיים קדם-משפטיים ובכך להימנע מהגשת תביעה יקרה וממושכת יותר.

כיצד תדעו האם מדובר בבעיה זמנית או חד פעמית ומתי צריך לפעול משפטית?

לשם כך, עליכם לבחון את התנהלות השוכר מרגע שנוצרה הבעיה ועד לשלב זה:

  • האם הודיע לכם על המחאה שעלולה לחזור?
  • האם העביר את התשלומים ברשויות על שמו ושילם אותם עד לתקופה שבה נקלע לקשיים?
  • האם עדכן אתכם על בעיה כלכלית נקודתית וביקש ארכה לתשלום דמי השכירות?

סיטואציות כאלה מלמדות על בעיה זמנית ולכן מומלץ לפתור אותן באופן פרטני. ככל שהבעיה נמשכת ומחמירה והחובות מצטברים – בעיקר באופן שבו אתם נאלצים "לרדוף" אחרי הדייר וללא מענה ותיקון המחדלים מצידו, סביר להניח שצריך להתחיל לפעול מולו משפטית.

תהליך פינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר מעניקה למשכיר את הזכות לנהל הליך משפטי מקוצר בסדר דין מיוחד, שעם סיומו יתקבל פסק דין לפינוי כמעט מיידי של הדייר. כל עוד ניתן פסק דין המורה על כך, שאלת הפינוי אינה מוטלת בספק וכעת נותרת רק שאלת מועד העזיבה המדויק, שתלויה בהמשך סירובו של הדייר להתפנות ומקנה בכך למשכיר את האפשרות למצות את ההליך המלא דרך הוצאה לפועל.

הגשת תביעה לפינוי מושכר

 

כתב התביעה יכיל את כל הטיעונים מצד בעל הנכס (המשכיר והתובע) שבגינם הוא דורש בפינוי הנכס מצד הדייר שלו. חשוב להבהיר כי זהו הליך משפטי ספציפי שבו הסעד היחיד שניתן לבקש הוא את פינוי המושכר בלבד. במילים אחרות, לא תוכלו לצרף תביעה כספית לכתב התביעה שלכם למעט תביעת הוצאות המשפט. אם אכן נגרמו לכם הפסדים כלכליים כתוצאה מהפרות הדייר, ניתן לתבוע אותם בהמשך דרך תביעה כספית נפרדת.

מסמכים שחשוב לצרף לתביעה

  • אסמכתאות מקוריות (או נאמנות למקור) התומכות בטענות התובע: חוזה השכירות, טאבו המוכיח את בעלותו על הנכס, תכתובות מול השוכרים לרבות מכתבי התראה שכבר נשלחו אליהם, התראות מהרשויות או וועד הבית על חובות שהצטברו, תיעוד לנזקים בנכס וכל פרט נוסף שעשוי להיות רלוונטי.
  • תצהירי עדות ראשית מצד התובע, תצהירי עדים אם יש.
  • אישור תשלום אגרת התביעה בסך 703 ₪ (נכון לשנת 2023).

את התביעה יש להגיש לבית משפט שלום באזור אליו משויך הנכס מבחינה גיאוגרפית.

על ההבדלים בין הליך מהיר לבין הליך רגיל

מערכת המשפט שסובלת מעומס ומאיטיות באופן שגרתי למדי, מאפשרת למשכירי הדירות להביא לפינוי הדייר בהליך מקוצר בן 60 ימים – כל עוד התביעה ומסמכיה הוגשו כסדרם. לאחר הגשת התביעה, תישלח הודעה לשוכר על פתיחה בהליכים משפטיים ובה דרישה להגשת כתב הגנה מצידו בתוך 30 ימים.

בין אם הוגש כתב הגנה מצד השוכר ובין אם לאו, בית המשפט יקבע דיון בתוך 60 ימים מיום הגשת התביעה ובסיומו יתקבל פסק הדין.

אלא שבמקרים מורכבים יותר בהם עומדת לטובת השוכר טענה משפטית נגדית, כמו למשל הפסקת תשלומי השכירות באופן יזום בעקבות הפרה חוזית מצד בעל הדירה שגרמה לו להפסד כלכלי בסדר גודל משמעותי, ייתכן והתיק ינוהל בהליך משפטי רגיל על כל שלביו, לרבות דיון הקראה ומשפט הוכחות עד לקביעת פסק הדין.

מכיוון שההליך הרגיל עשוי לקחת חודשים (ובתיקים מסוימים גם שנים), הוחלט לסייע לבעלי הנכסים במיצוי זכויותיהם ולהשתמש בהליך המקוצר והיעיל.

קבלת פסק דין

פסק דין המורה על פינוי מושכר מקציב בדרך כלל 15 ימים לפינוי יזום מצד השוכר, אם כי השופט בתיק עשוי לקבוע מועד פינוי אחר, ככל שנסיבות העניין מצדיקות זאת.

חשוב שתדעו: זכות הערעור שמורה לשוכר ובאפשרותו לפנות לבית המשפט המחוזי ולהגיש ערעור. עצם ההגשה לא תעכב את ביצוע פסק הדין לפי הוראותיו ולכן אם ברצונו להימנע מפינוי הנכס והמשך בהליכים נגדו, עליו להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

על תהליך פינוי מושכר דרך הוצאה לפועל

כפי שכבר הזכרנו קודם, גם במקרה שבו ניתן פסק דין והשוכר מסרב לציית לו, אפשר להמשיך ולמצות את הליכי הפינוי.

אם פרק הזמן שהקציב השופט לפינוי המושכר כבר חלף, יש לגשת כבר בבוקר למחרת ללשכת ההוצאה לפועל המשויכת לאזור הגיאוגרפי של כתובת הנכס ולפתוח תיק לשוכר. פעולה זו מסירה מכם הלכה למעשה את הצורך להמשיך ולפעול בעצמכם מול הדייר ו"נכנסת בנעליכם" עד להשלמת הפינוי, בעזרת סנקציות והליכים בהם גוף ההוצאה לפועל מוסמך לנקוט.

כדי לפתוח תיק פינוי בהוצאה לפועל, עליכם להגיש את פסק הדין, העתק מהודעת הפינוי שנמסרה לדייר ואת טופס ההוצאה לפועל שעניינו "מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק דין" (טופס 500). שימו לב: בטופס יש לציין מי תרצו שיבצע את הפינוי בפועל: בא כוחו של הזוכה (כלומר עורך דינכם או גורם מייצג אחר), בעל תפקיד בלשכת הוצל"פ או בעל תפקיד מטעמו של בא כוח. אם לטעמכם יהיה גם צורך בסיוע משטרתי להוצאת הדייר מהנכס, יש לציין זאת בטופס.

מתן אזהרה לפני פינוי

לאחר פתיחת התיק, תישלח לשוכר התראה מהוצאה לפועל ובה אזהרת פינוי לנכס בתוך 20 ימים. כזוכים, תוכלו לציין שאתם אלו שמעוניינים להמציא את מכתב האזהרה לשוכר. בתום תקופה זו, אפשר לגשת לאכיפה וביצוע בפועל של הוראות פסק הדין.

פינוי המושכר

אם גם מכתב האזהרה לא עודד את הדייר לפנות את המושכר, קבלן פינוי מטעם רשות האכיפה והגבייה יגיע לפינוי פיזי של הדירה ולמסירתה לזוכה. פינוי זה עשוי לכלול פריצה לנכס, הוצאת השוכר ומשפחתו (אם ישנם ילדים קטינים המתגוררים עמו, הליך הפינוי יכלול גם גורמי רווחה) והוצאת חפציו.

הפינוי בפועל יתרחש בתוך 14 ימים מחלוף פרק הזמן שבאזהרה והוצאותיו מוטלות כמובן על השוכר.  

חשוב שתדעו: השוכר יכול לבקש להאריך את תקופת הפינוי שלו ב-14 ימים נוספים לכל היותר. הודעה על כך תינתן למשכיר ולכל מחזיק נוסף בדירה או בחלקה אם יש כזה.

איך אפשר להגדיל את הסיכוי לזכות בתביעה?

אמנם נדמה שתהליך התביעה ולוחות הזמנים משלב לשלב ברורים למדי, אך חוקי המקרקעין בישראל מעמידים שורה ארוכה מאוד של סעיפים ותקנות שמצרים את התנהלות המשכירים ומתירים להם נתיבי פעולה טקטיים ומחושבים בלבד, בעיקר לאור הזכויות הנגדיות של השוכרים בתהליך והסמכות של בית המשפט להעביר את התיק ממסלול מקוצר לסדר דין רגיל.

במקרים אלה, כל יום שחולף מסב עוד ועוד נזקים אדירים ואף בלתי הפיכים לבעלי הנכס. לכן הדרך הנכונה והבטוחה ביותר תהיה לנהל את התביעה בעזרת גורם משפטי מקצועי. טיפול משפטי יסודי כבר מראשית הדרך צפוי לסייע ולכוון את התובעים להליך נכון ומדויק בעבורם, באופן שנמנע מהתארכות ההליכים המשפטיים ומטעויות שיובילו להפסד מוחץ.

בשורה התחתונה:

תביעת פינוי מושכר תוגש כבר ברגע שבו בעלי הדירה הגיעו למסקנה כי השוכרים שלהם לא מתכוונים לתקן הפרות שבוצעו ומסרבים לעזוב את הנכס על אף הבקשות, ההפצרות וההתראות שנשלחו אליהם.

רגע לפני הגשת התביעה, מומלץ להתייעץ משפטית עם עורך דין מומחה ועתיר ניסיון בתחום, שיוכל להגן על האינטרסים האישיים שלכם כמשכירים ולהביא לזכייה מהירה ככל האפשר בתביעה, תוך צמצום הנזקים והשלמת הפינוי בהקדם.

אם נקלעתם לסיטואציה בעייתית מול השוכר שלכם ואין מנוס מלפעול נגדו משפטית, נשמח לספק לכם את הסיוע המשפטי המיידי והמקיף ביותר לניהול התביעה. צרו עמנו קשר עוד היום.

שאלות נפוצות

יש להכין כתב תביעה המפרט את כל הטענות שבגינן אתם דורשים לפנות את הנכס, לצרף אסמכתאות המוכיחות את טענותיכם (חוזה שכירות, תכתובות, תיעוד על נזקים, שליחת התראות, טאבו המוכיח את בעלותכם וכו') ולהכין תצהיר בחתימת עורך דין. התביעה תוגש לבית משפט שלום.

הליכי פינוי מושכר מבוצעים בסדר דין מקוצר שאורך 60 ימים ובסיומו יינתן פסק דין המורה על פינוי השוכר מהנכס.

נכון לשנת 2023, עומדת אגרת התביעה על סך 703 שקלים.

הגשת כתב הגנה מצידו של הדייר היא עניין מקובל ולגיטימי. יש להילחם בטענותיו או לסתור אותן בעזרת התיעוד המוכיח הפרות חוזיות מצידו (או הפרות אחרות כמו למשל אלימות שהופעלה על שכנים ומהווה מעשה פלילי). בכל מקרה, מומלץ להסתייע בעו"ד מתאים כדי לגבש אסטרטגיית התמודדות מתאימה לכל תרחיש.

בהחלט. ניתן להגיש ערעור בתוך 30 ימים לבית המשפט המחוזי.

אם פסק הדין לא כובד מצד השוכר ובחלוף תקופת הפינוי שניתנה לו נפתח תיק הוצאה לפועל, השוכר יקבל מכתב התראה מיידי המורה על פינוי בתוך 20 ימים. 

אם מכתב ההתראה לא עזר וחלפו 14 ימים מהמועד האחרון לפינוי, קבלן פינוי מטעם רשות האכיפה והגבייה יגיע פיזית לפינוי הנכס ובליווי אנשי מקצוע מתאימים, לרבות משטרת ישראל במקרה הצורך.

למידע נוסף השאירו פרטים

נגישות
אתר פינוי מושכר

לייעוץ משפטי ללא התחייבות השאר פרטים