מדריך בנושא שטר חוב

שטר חוב הוא מסמך משפטי הנמצא בשימוש במגוון רחב של עסקאות – הלוואות פשוטות בין אנשים פרטיים, עסקאות מסחריות ואף הנפקות אגרות חוב מורכבות בשוק ההון. שטר חוב משמש גם בהסכמי שכירות בתור הבטחה לתשלום דמי השכירות של השוכר למשכיר. אבל מהו בדיוק שטר חוב, ממה הוא מורכב והאם הוא מגן על שני הצדדים הכלולים בעסקה? במאמר זה נתמקד בהיבטים חשובים שונים שהוא כולל.

מהו שטר חוב?

שטר חוב הוא מסמך משפטי מחייב הקובע התחייבות של אדם אחד (החייב) לשלם סכום כסף לאדם אחר (הנושה). שטרות חוב נפוצים בעולם העסקי, אך הם רלוונטיים גם בתחום השכירות. במסגרת הסכם שכירות, שטר חוב משמש כבטוחה נוספת למשכיר בנוגע להתחייבויותיו של השוכר. אם השוכר לא יעמוד בתנאי החוזה ולא ישלם את דמי השכירות, יגרום נזק לדירה או יצא ממנה לפני תום החוזה – המשכיר יוכל לפדות את שטר החוב ולגבות את החוב מהשוכר.

מרכיבים עיקריים של שטר חוב

 • התחייבות בלתי מותנית: שטר חוב אינו מותנה בתנאים כלשהם, ועל כן הלווה חייב לשלם את הסכום הנקוב בו ללא קשר לנסיבות.
 • סכום כסף מסוים: שטר חוב חייב לציין סכום כסף מדויק שאותו מתחייב הלווה לשלם.
 • מועד תשלום: שטר חוב יכול לקבוע מועד תשלום ספציפי (לדוגמה, 30 יום לאחר תאריך החתימה) או להיות מוגדר "לפי דרישה", כלומר ניתן לפדות אותו בכל זמן.
 • חתימה: שטר חוב חייב להיות חתום על ידי הלווה כדי שיהיה תקף.

למה שטר חוב חשוב גם לדיירים?

גם מנקודת מבטו של השוכר יש יתרונות בשטרות חוב. קודם כל, הוא יכול להציג את השוכר בתור אדם אמין ומחויב, וכך להקל על תהליך מציאת דירה להשכרה. בנוסף, שטר חוב מגן על השוכר מפני תביעות לא מוצדקות מצד המשכיר על ידי הגדרת סכום הפיצויים המקסימלי שניתן לתבוע ממנו. שטר חוב גם יוצר ודאות משפטית, משום שההסכמות בין המשכיר והשוכר כתובות על מסמך רשמי, וכך יכול למנוע סכסוכים עתידיים. בהרבה מקרים עצם קיומו של שטר חוב יעניק לשוכר תחושת ביטחון וידיעה ברורה לגבי זכויותיו וחובותיו. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון בחיפה, בבאר שבע או בתל אביב כדי לוודא שהמסמך תקף ומגן על האינטרסים שלכם.

מתי משכירים יכולים לפדות את שטר החוב?

קודם כל נבהיר שלפני פדיון שטר חוב על המשכיר להודיע לשוכר על כוונתו לעשות זאת, ושייתכן שהשוכר יהיה זכאי להגיש ערעור על פדיון שטר החוב. ניתן לפדות שטר חוב במקרים הבאים:

 • הפרת תנאי חוזה השכירות: המקרה הנפוץ ביותר לפדיון שטר חוב הוא כאשר השוכר מפר את תנאי חוזה השכירות. הפרות כאלה יכולות לכלול אי תשלום דמי שכירות, נזק לדירה, פינוי מוקדם ללא הודעה מוקדמת או הפרעה לשכנים. במקרה כזה המשכיר רשאי לפדות את שטר החוב ולגבות את החוב מהשוכר בהתאם לסכום שנקבע בשטר.
 • פינוי מוקדם: במקרים מסוימים חוזה השכירות עשוי לאפשר פינוי מוקדם בתנאים מסוימים. ייתכן שיהיה צורך לשלם פיצויים למשכיר במקרה של פינוי מוקדם, וסכום הפיצויים עשוי להיות קבוע מראש בשטר החוב. במקרה כזה המשכיר רשאי לפדות את שטר החוב ולגבות את סכום הפיצויים מהשוכר.
 • אי תשלום דמי שכירות: במקרה שהשוכר לא משלם את דמי השכירות בזמן, המשכיר רשאי לפדות את שטר החוב ולגבות את החוב מהשוכר. ייתכן שיהיה צורך לשלם ריבית על סכום החוב, בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר החוב מראש.
 • נזק לדירה: במקרה שהשוכר גורם נזק לדירה, המשכיר רשאי לפדות את שטר החוב ולגבות את עלויות התיקון מהשוכר. סכום הפיצויים עשוי להיות קבוע מראש בשטר החוב ועשוי להיקבע על ידי בעל מקצוע.

איך מנסחים שטר חוב?

ניסוח של שטר חוב מחייב תשומת לב רבה ודיוק משפטי, משום שמדובר במסמך בעל תוקף משפטי מחייב. הינה כמה נקודות חשובות שצריכות להיכלל בניסוח של שטר חוב לצורך שכירות:

פרטים מלאים: שמות מלאים, מספרי ת"ז וכתובות של המשכיר ושל השוכר. יש לציין את כתובת הנכס המושכר, את תאריך תחילת חוזה השירות ואת תאריך סיום חוזה השכירות.

סכום הפיצויים: יש לציין את סכום הפיצויים המקסימלי שניתן לתבוע מהשוכר במקרה של הפרת תנאי החוזה. ניתן לקבוע סכום פיצויים קבוע מראש או נוסחה לחישוב הפיצויים.

תנאי התשלום: יש לציין את מועדי התשלום של דמי השכירות ואת אופן התשלום (מזומן, צ'ק או העברה בנקאית). ניתן לקבוע ריבית במקרה של איחור בתשלום.

ערבים לתשלום: ניתן להוסיף ערבים לשטר חוב, שיהיו אחראים לתשלום החוב אם השוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו. יש לציין את פרטי הערבים – שמות מלאים, מספרי תעודות הזהות וכתובות מלאות.

חתימות: שטר חוב חייב להיות חתום על ידי המשכיר, על ידי השוכר ועל ידי הערבים.

טיפים נוספים

 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה להסדרי חובות לפני ניסוח שטר חוב כדי לוודא שהוא תואם את תנאי חוזה השכירות ומגן על זכויות שני הצדדים.
 • ניתן למצוא טפסים לדוגמה של שטרות חוב באתרי אינטרנט שונים, אך חשוב להתאים את הטופס לצרכים הספציפיים שלכם.
 • חשוב לקרוא את שטר חוב לעומק לפני החתימה ולהבין את כל ההשלכות המשפטיות.

לסיכום

שטר חוב הוא כלי פיננסי חשוב מאוד בעסקאות קטנות ובעסקאות גדולות, כל אדם המעורב בעסקה הכוללת התחייבות כספית צריך להבין את ההיבטים השונים שהוא כולל מבחינה מעשית ומבחינה משפטית. במאמר זה הצגנו סקירה מקיפה של נושא שטרות החוב והדגשנו את הנקודות החשובות ביותר. למידע נוסף בנושא ניתן לעיין בחקיקה הרלוונטית וכן להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה.

למידע נוסף השאירו פרטים

נגישות
אתר פינוי מושכר

לייעוץ משפטי ללא התחייבות השאר פרטים