הפעולות שתבצעו לפינוי שוכר לפי הספר

כל אדם בציבור בישראל אשר בבעלותו דירה להשכרה, וודאי יודע כי לצד הרווחים הכספיים הנאים מהנכס, עשויות להתעורר בחלק מהמקרים, בעיות מול שוכרי הדירה, הן במשך תקופת השכירות והן עם סיומה. כך, במצבים בהם השוכר לא משלם את שכר הדירה, מאחר בתשלום החשבונות השונים או לא משלם אותם כלל, גורם נזקים חמורים לדירה, מטריד את השכנים או מסרב להתפנות מהדירה עם תום חוזה השכירות.

ישנם משכירים רבים אשר כלל לא מודעים לאפשרות הלגיטימית העומדת להם לפנות את אותו שוכר בעייתי מהדירה, במהלך תקופת השכירות או לאחריה, כאשר מתקיימות הפרות חוזה יסודיות מצדו. זאת, בדרך יעילה ומהירה, באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט לקבלת צו פינוי מושכר.

במדריך זה נסביר בפירוט באיזה עילות ניתן לפנות שוכר מדירה, מהן דרכי הפעולה היעילות ביותר והחוקיות בהן מומלץ לנקוט וכן מאיזה צעדים (לא חוקיים) רצוי מאוד להימנע. 

הסיבות המצדיקות פינוי שוכר מדירה

חוזה השכירות שנחתם בין המשכיר לשוכר, מאפשר לבעל הדירה לדרוש את פינוי השוכר במקרים חמורים בהם מתרחשות הפרות מהותיות של הוראות ההסכם. הסיבות הנפוצות הן שוכר שמסרב לפנות את הדירה בתום התקופה ו/או לא משלם את דמי השכירות. בנוסף, ניתן לבקש צו לפינוי השוכר מהדירה בשל אי עמידה בתשלום החשבונות השוטפים, השכרה של הדירה לאנשים אחרים בשכירות משנה בניגוד למוסכם, עריכת שינויים במבנה בלי קבלת רשות מאת המשכיר, השחתה של הרכוש בדירה וגרימת נזקים למבנה, שימוש בדירה למטרות שאינן מורשות לפי האמור בהסכם, גרימת רעש ולכלוך לדיירי הבית המשותף וכדומה. 

השלבים להוצאת צו פינוי שוכר

בשלב הראשון, טרם פנייה לערכאות משפטיות, מומלץ לפנות לשוכר ולנסות לברר מולו את הסיבות המדויקות לביצוע ההפרות על ידו. לעתים, מתגלה כי מדובר בבעיה ספציפית, תקלה טכנית או באי הבנות שניתן לפתור מיד בדרך פשוטה.

בשלב השני, במידה וההפרות נמשכות, יש לשלוח לדייר מכתב התראה בדואר רשום ובו לציין את כל הסעיפים שהפר החוזה, לדרוש ממנו לתקן אותם בתוך זמן קצוב (בדרך כלל נהוג לתת 7 ימים לפחות) ולהוסיף שאם לא יעשה כן, הוא יידרש לפנות את הדירה תוך זמן סביר. במקביל, אם בידי המשכיר יש בטחונות וערבויות טובים של השוכר, ניתן להפעיל עליו לחץ ולממש אותם במידת האפשר. באופן כללי, לא כדאי להעניק לשוכר הארכת זמן נוספת, על מנת שלא להפסיד זמן יקר, אולם יש לבחון את נסיבות המקרה הספציפיות ולפעול בהתאם.

ככל וההפרות לא תוקנו וחלפו המועדים המצוינים במכתב, יש לפנות מיד לבית המשפט השלום בתביעה דחופה לפינוי מושכר וקבלת צו המורה על פינוי השוכר מהנכס. מדובר על הליך משפטי מזורז המאפשר לפנות את השוכר בתוך תקופה של עד 60 יום, מכוח הוראות תקנות סדר הדין האזרחי. מטרת ההליך הוא להגן על זכות הקניין של בעלי הדירות והכנסתם מדמי השכירות ולסייע להם לפנות את השוכר הבעייתי באופן חלק ומהיר כמה שניתן.

לאחר שהוגש כתב התביעה לבית המשפט, לשוכר יש זכות להגיש כתב הגנה מטעמו בתוך 30 ימים ממועד קבלתו כדין באמצעות מסירה אישית לכתובת מגוריו.

לאחר קבלת כתבי הטענות יקבע בית המשפט תאריך לקיום דיון בתיק, לא יאוחר מ-30 יום מהתאריך האחרון שבו רשאי השוכר להגיש כתב הגנה. אם השוכר בחר שלא להגיש כתב הגנה, באפשרות המשכיר לקבל פסק דין בהיעדר הגנה לאחר חודש מיום מסירת כתב התביעה כדין לשוכר, אותו יש להעביר לידי השוכר.

 

במרבית המקרים, בית המשפט ייתן את פסק הדין בתיק בסוף הדיון או בסמוך לו ובו יורה על פינוי השוכר מהדירה בתוך 15 ימים. השוכר מחויב על פי חוק לבצע את האמור בצו בית המשפט ולהתפנות מהנכס. 

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

במידה והשוכר אינו ממלא את הצו המשפטי ומסרב לפנות את הדירה, יש לפתוח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל ולבקש את ביצוע פסק הדין. לפי התקנות החדשות של מערכת ההוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לביצוע תוך 15 ימים מהמועד שבו ניתן פסק הדין.

לאחר מכן תשלח לשכת ההוצל"פ לשוכר מכתב אזהרה כי עליו למלא את צו בית המשפט ולפנות בעצמו את הדירה תוך 20 יום שאם לא כן הוא יפונה ממנה בכוח. במידה וגם זה לא עזר, יש לקבל צו פינוי מרשם ההוצל"פ, כאשר את הפינוי מבצע קבלן מטעם ההוצל"פ יחד עם משטרת ישראל.

חשוב לציין, כי פנייה להליך המשפטי של צו פינוי משמש למטרת פינויו מהנכס בלבד, כאשר באפשרות בעל הדירה לפנות במקביל בהליך אזרחי נפרד ולדרוש בו קבלת פיצוי כספי מאת השוכר. זאת, במקרים בהם השוכר הפסיק לשלם את השכירות במלואה, לא שילם ועד בית או חשבונות אחרים כגון חשמל, ארנונה ומים, ביצע נזקים בדירה, השחית את הרכוש וכן הלאה. 

מה לא כדאי לעשות בהליך פינוי שוכר?

בעלי דירות רבים, המעוניינים להגן על עצמם מראש מפני הסיטואציה הבעייתית, המורכבת והלא נעימה של פינוי שוכר סרבן, נוהגים להכניס בהסכם השכירות סעיפים המקנים להם את האפשרות לפנות את הדייר מהנכס, באמצעות פעולות וסנקציות שונות. כך למשל, החלפת המנעולים בדירה, ניתוק חיבורי החשמל, הטלפון, הגז והמים, פינוי הרכוש והחפצים של השוכר באופן עצמאי, כניסה לנכס בכוח ותפיסת חזקה, פינוי הדייר בכוח פיזי וכדומה. חשוב לדעת, כי התניות אלה בחוזי שכירות אינן חוקיות בעליל וגם לא ניתן לאכוף אותן בערכאות המשפטיות. יתרה מכך, בעל דירה אשר מחליט לקחת את החוק לידיים עלול להסתכן בכך שתוגש נגדו תלונה במשטרה על ידי הדייר וכן אם יגרמו לשוכר נזקים רכושיים ו/או פיזיים כלשהם, הוא יהיה חשוף גם לתביעה משפטית אזרחית בגין נזקים אלה ויישא בהוצאות כספיות גבוהות.

 

בהמשך לכך, גם פנייה של בעל הדירה למשטרת ישראל אין בידה כדי לסייע במקרה זה, שכן המשטרה נוקטת בגישה לפיה היא לא מתערבת בסכסוכים בין אנשים פרטיים ולכן תייעץ לו להגיש תביעה לערכאה המשפטית המתאימה. 

חשיבות הפנייה לקבלת סיוע מקצועי

במציאות של היום, רשויות החוק והאכיפה מאפשרים לבעלי הדירות אשר נתקלים בסיטואציה מורכבת ומעיקה של דייר בעייתי, לנקוט בהליך משפטי מהיר וממוקד של "תביעה לפינוי מושכר". זאת, מתוך מטרה לצמצם את עוגמת הנפש הרבה והנזקים הכספיים הגבוהים אשר נגרמים לציבור המשכירים. המדובר בפתרון משפטי יעיל וטוב, אותו חשוב לעשות בצורה מקצועית, מהירה וזהירה, תוך קבלת ייעוץ משפטי, הכוונה אישית וליווי צמוד של עורך דין המתמחה בנושא ובעל ניסיון מוכח בתחום.

לכן, בכל מקרה שבו הנכם נתקלים בסיטואציה בעייתית או קשיים כלשהם מול השוכר, כדאי לא לחכות ולפנות בהקדם לקבלת שירותים משפטיים מאת עורך דין בעל מומחיות בתחום. בהרבה מצבים, ברגע שמערבים עורך דין שמוציא לשוכר את מכתב ההתראה, יש בכך כדי להרתיע אותו מלהמשיך במעשיו. כמו כן, לעורך הדין יש את הידע המשפטי והבקיאות בכדי לצלוח את הפרוצדורה המשפטית הסבוכה בקלות ובמהירות ולהשיג עבורכם את התוצאות הטובות ביותר.

סגירת תפריט
אתר פינוי מושכר

לייעוץ משפטי ללא התחייבות השאר פרטים