האם אפשר לפנות דייר מוגן? כל הפרטים!

כיום המונח "דייר מוגן" אומנם פחות מוכר, אך עדיין רבים מהשוכרים מוגדרים ככאלו ועל כן ראוי להסביר מיהו לפי חוק דייר מוגן. ובכן מדובר בשוכר שחתם לפני שנים על זכות דיירות מוגנת, משמע חתם על חוזה שמגדיר את הזכות לגור בדירה לכל החיים בעלות יחסית סמלית ומבלי שבעל הדירה יורשה לסיים את תקופת השכירות, אלא אם כן הדייר פעל באחת מהדרכים שהחוק מגדיר (ניגע בהן בהמשך).

סיבה סוציאלית

צורת השכרה מעין זו נוסדה עקב הרצון למצוא פתרון מגורים קבוע עבור אנשים שלא הצליחו לרכוש דירה משל עצמם. לאורך השנים הגישה שונתה, ואף החלה לשים יותר דגש על הזכויות הקנייניות של בעלי הנכס, ולו כי מחירי השכירות עלו עם השנים (לרוב מחירי השכירות של דיירים מוגנים נשארים קבועים) ושלל דירות ממוקמות באזורים אסטרטגים, כך שלולא החוזה היה מתאפשר להרוויח מהנכס הרבה יותר. מכאן שהרבה בעלי דירות שמשכירים לדיירים מוגנים היו שמחים לו אותם דיירים היו מתפנים, פשוט כיוון שהם היו זוכים להעלות את ערך השכירות במאות אחוזים, ופה נציין שכן ניתן לפנות דיירים מוגנים, אך רק בתנאים מאוד מגבילים.

הפעילויות שמובילות לפינוי דייר מוגן:

  • בהנחה והשוכר נטש את הנכס ניתן לפנות אותו, פשוט כי הוא כבר אינו משרת אותו.
  • בהנחה ובעל הנכס זקוק לדירה עבור צורך קיומי, יתאפשר לפנות את הדייר המוגן.
  • הדייר אינו משלם שכ"ד באופן עקבי ובהתאם לסכומים שנקבעו.
  • הדייר מפר את תנאי השכירות, ולו חלק מהם.
  • הנכס ניזוק, ולו בידי אנשים אחרים.
  • הדייר משכיר את הנכס או רק חלק ממנו (כשמדובר בנכס שמיועד למטרות אירוח אין זה תקף).
  • הדייר משתמש בנכס באופן בלתי חוקי.
  • הנכס נחוץ עבור בעליו וכל עוד הבעלים מוצא סידור חלופי, הרי שהפינוי אפשרי.
  • הדייר מתנכל לשכנים.

בהנחה והנכס הנו בית עסק

בהנחה והנכס הנו בית עסק, לא ניתן יהיה לפנות את המשכיר המוגן כל עוד הפינוי כרוך בפגיעה במוניטין. כמו כן, בהנחה והנכס שייך למדינה והמדינה זקוקה לנכס עבור צורך ציבורי, הרי שאז כן מתאפשר פינוי, אך כמובן רק אם המדינה מעמידה סידור חלופי. בנוסף, אם בעל הנכס מבקש לבצע בו שינוי משמעותי (למשל הריסה ובנייה מחדש), הרי שאז אפשרי להוציא התראה, לדאוג לפתרון חלופי ולפנות. מכאן שאלו עיקרי הסיבות שמאפשרות פינוי, אם כי תמיד ניתן לגשת לבית המשפט ולבחון היתכנות, ולו כיוון שקיימים מגוון סייגים, פרשנויות, עובדות שמצריכות בדיקה מקצועית ואף צידוקים סוציאליים שעשויים לשחק לטובת שני הצדדים.

סידור חלופי

ציינו שבמקרים שבהם בעל הנכס מבקש במקום הקיים לבנות בניין חדש, ביכולתו לדרוש פינוי של הדייר המוגן, ופה נחדד שאם אכן הושג היתר בנייה, בעל הנכס צריך לגשת לבית המשפט ולבחון הסדר חלופי, כגון דירה חלופית בדמי מפתח, סכום כספי וכדומה, כאשר אם ניתן, מוטב ששני הצדדים יגיעו להסכמה ללא תלות משפטית, אם כי רק לאחר שכל צד מודע לסך זכויותיו. מסקנה? ייעוץ משפטי הוא בלתי נמנע. כמו כן, ראוי לציין שאם אכן מדובר בפינוי, השוכר רשאי לקבל כמה חודשים עבור התארגנות, ואין זה אפשרי לדרוש פינוי בתוך כמה ימים. בנוסף, גם שוכר מוגן צריך לוודא בטאבו האם קיימים בעלי זכויות שונים מהמוצהר, וזאת כי אם לצורך הדוגמה בעל הנכס נקלע להליכי כינוס נכסים, הרי שגם שוכר מוגן לא יוכר כבעל זכויות בנכס. 

סגירת תפריט
אתר פינוי מושכר

לייעוץ משפטי ללא התחייבות השאר פרטים